Konference dodavatelů DIFENO

3. listopadu uspořádala značka DIFENO a různí partneři dodavatelského řetězce v sídle společnosti partnerské setkání dodavatelského řetězce v roce 2021, včetně dodavatelů fotbalové obuvi, turistické obuvi, sportovní obuvi, různých materiálů a obalů.

Manažer značky pan Tang Wuxian účastníky vřele přivítal a poukázal na to, že mnozí z nich spolupracují se značkou Difeno již více než deset let.Pan Tang Wuxian vysvětlil koncepci vývoje a směr vývoje značky DIFENO do budoucna.Jsou analyzovány problémy a protiopatření současných značek a partnerů v dodavatelském řetězci.

V současné době, v tvrdé tržní konkurenci, jsou podniky nejen pod tlakem trhu, ale také pod tlakem stejného odvětví a politik.Aby podniky přežily a lépe se rozvíjely, musí neustále zlepšovat vztahy spolupráce s dodavatelským řetězcem;zlepšovat kvalitu a garantovat dodávky je stále primárním cílem výroby a rozvoje podniku.Základem pro dosažení těchto cílů musí být efektivní využívání vztahů dodavatelského řetězce.

Během jednání členové představenstva také rozebrali klíčové potíže současné výroby a prodeje s tím, že Saifinu bude problémům čelit a bude je řešit společně s vámi.

Na konci setkání pan Tang Wuxian, manažer značky, řekl, že vytvoření kooperativního vztahu je velmi chvályhodné a vyžaduje neustálé zabíhání obou stran.V současné době je značka Saifinu modernizována a standardy kvality produktů se neustále zlepšují.Tváří v tvář neznámé budoucnosti je Saifinu ochoten s partnery účastnícími se konference „seskupit, abychom se zahřáli“, vybudovat komunitu osudu, nabrat více energie a nebát se tržních výzev.

Konference dodavatelů DIFENO (1)
Konference dodavatelů DIFENO (2)
Konference dodavatelů DIFENO (3)
Konference dodavatelů DIFENO (4)

Čas odeslání: srpen-06-2022